Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Ιούλ, 07:04

Υπάρχουν 57927 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2414
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1917
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1659
                    Τμήμα Βιολογίας: 1149
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1861
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 907
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1261
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1282
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 926
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2774
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 947
                    Τμήμα Θεολογίας: 2233
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 725
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2623
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 608
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1634
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3735
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1106
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 747
                     Τμήμα Νομικής: 5173
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 908
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 812
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 2985
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2248
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2218
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 400
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 745
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1156
                   Τμήμα Φιλολογίας: 2886
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2625
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1222
                     Τμήμα Φυσικής: 2783
                     Τμήμα Χημείας: 1256