Ημερομηνία: Κυριακή, 23 Νοέ, 23:49

Υπάρχουν 69639 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2746
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2465
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2355
                    Τμήμα Βιολογίας: 1371
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2248
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1070
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1486
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1599
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1165
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3400
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 995
                    Τμήμα Θεολογίας: 2724
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 765
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3255
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 652
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1929
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4215
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1172
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 796
                     Τμήμα Νομικής: 6260
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1249
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1022
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3486
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2873
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2752
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 361
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 734
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1364
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3723
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3371
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1355
                     Τμήμα Φυσικής: 3169
                     Τμήμα Χημείας: 1512