Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Οκτ, 13:04

Υπάρχουν 66038 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2688
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2357
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2126
                    Τμήμα Βιολογίας: 1345
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2180
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 953
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1447
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1502
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1009
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3356
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 895
                    Τμήμα Θεολογίας: 2643
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 693
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3149
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 616
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1860
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3929
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1049
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 738
                     Τμήμα Νομικής: 6039
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1243
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 997
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3316
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2722
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2542
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 312
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 723
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1245
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3446
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3154
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1307
                     Τμήμα Φυσικής: 2974
                     Τμήμα Χημείας: 1483