Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Οκτ, 16:35

Υπάρχουν 59113 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 1
                     Ιατρική Σχολή: 2335
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1867
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1698
                    Τμήμα Βιολογίας: 1198
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1857
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 910
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1324
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1271
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 985
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2837
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 959
                    Τμήμα Θεολογίας: 2323
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 737
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2702
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 596
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1655
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3851
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1051
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 749
                     Τμήμα Νομικής: 5208
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1017
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 839
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 2966
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2615
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2212
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 401
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 744
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1193
                   Τμήμα Φιλολογίας: 2933
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2700
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1227
                     Τμήμα Φυσικής: 2881
                     Τμήμα Χημείας: 1271