Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Μάρ, 10:49

Υπάρχουν 65894 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2782
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2321
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1939
                    Τμήμα Βιολογίας: 1303
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2024
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1069
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1410
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1540
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1100
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3056
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1083
                    Τμήμα Θεολογίας: 2458
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 823
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2921
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 706
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1899
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4084
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1222
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 832
                     Τμήμα Νομικής: 5960
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1081
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 958
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3367
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2518
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2535
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 495
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 869
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1340
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3283
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3011
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1462
                     Τμήμα Φυσικής: 3031
                     Τμήμα Χημείας: 1410