Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 Οκτ, 20:49

Υπάρχουν 69451 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2739
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2451
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2348
                    Τμήμα Βιολογίας: 1367
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2259
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1078
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1483
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1588
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1158
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3398
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 993
                    Τμήμα Θεολογίας: 2729
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 766
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3246
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 650
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1926
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4218
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1139
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 797
                     Τμήμα Νομικής: 6227
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1253
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1013
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3473
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2865
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2747
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 357
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 739
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1361
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3693
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3372
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1338
                     Τμήμα Φυσικής: 3172
                     Τμήμα Χημείας: 1508