Ημερομηνία: Σάββατο, 31 Ιαν, 08:49

Υπάρχουν 71739 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2882
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2649
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2359
                    Τμήμα Βιολογίας: 1412
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2266
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1074
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1505
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1787
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1181
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3543
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1030
                    Τμήμα Θεολογίας: 2767
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 778
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3398
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 658
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1970
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4327
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1188
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 796
                     Τμήμα Νομικής: 6411
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1332
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1023
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3535
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2940
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2814
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 368
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 735
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1397
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3877
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3487
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1388
                     Τμήμα Φυσικής: 3267
                     Τμήμα Χημείας: 1595