Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Οκτ, 06:04

Υπάρχουν 68891 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2720
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2446
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2344
                    Τμήμα Βιολογίας: 1366
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2254
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1075
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1480
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1572
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1153
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3392
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 983
                    Τμήμα Θεολογίας: 2724
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 760
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3242
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 650
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1923
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4199
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1050
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 785
                     Τμήμα Νομικής: 6211
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1252
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1006
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3463
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2857
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2731
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 357
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 736
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1353
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3446
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3360
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1336
                     Τμήμα Φυσικής: 3159
                     Τμήμα Χημείας: 1506