Ημερομηνία: Δευτέρα, 24 Οκτ, 08:04

Υπάρχουν 63579 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2648
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2134
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1894
                    Τμήμα Βιολογίας: 1270
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1996
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1047
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1382
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1423
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1087
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2921
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1042
                    Τμήμα Θεολογίας: 2396
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 811
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2822
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 687
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1833
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3993
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1188
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 823
                     Τμήμα Νομικής: 5661
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1023
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 923
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3286
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2439
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2397
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 481
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 854
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1291
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3177
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2897
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1407
                     Τμήμα Φυσικής: 2981
                     Τμήμα Χημείας: 1363