Ημερομηνία: Πέμπτη, 17 Απρ, 18:34

Υπάρχουν 63222 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2484
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2221
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2096
                    Τμήμα Βιολογίας: 1229
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2128
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 950
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1348
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1403
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1009
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3223
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 875
                    Τμήμα Θεολογίας: 2558
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 693
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3040
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 598
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1796
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3882
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1038
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 736
                     Τμήμα Νομικής: 5647
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1077
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 899
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3104
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2602
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2467
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 286
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 638
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1218
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3413
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3069
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1168
                     Τμήμα Φυσικής: 2945
                     Τμήμα Χημείας: 1382