Ημερομηνία: Παρασκευή, 28 Νοέ, 22:04

Υπάρχουν 69805 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2747
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2470
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2357
                    Τμήμα Βιολογίας: 1372
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2248
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1072
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1495
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1603
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1168
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3415
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 997
                    Τμήμα Θεολογίας: 2725
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 768
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3257
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 653
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1933
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4215
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1180
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 796
                     Τμήμα Νομικής: 6302
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1250
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1023
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3496
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2873
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2787
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 361
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 734
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1364
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3725
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3372
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1365
                     Τμήμα Φυσικής: 3169
                     Τμήμα Χημείας: 1513