Ημερομηνία: Παρασκευή, 20 Ιαν, 09:34

Υπάρχουν 65258 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2744
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2276
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1915
                    Τμήμα Βιολογίας: 1301
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2020
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1051
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1406
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1529
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1095
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2993
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1066
                    Τμήμα Θεολογίας: 2451
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 822
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2894
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 699
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1896
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4041
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1210
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 827
                     Τμήμα Νομικής: 5871
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1073
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 946
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3317
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2513
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2516
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 488
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 860
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1335
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3250
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2974
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1442
                     Τμήμα Φυσικής: 3029
                     Τμήμα Χημείας: 1406