Ημερομηνία: Δευτέρα, 11 Σεπ, 17:52

Υπάρχουν 66010 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 3
                     Ιατρική Σχολή: 2788
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2326
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1943
                    Τμήμα Βιολογίας: 1305
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2028
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1069
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1410
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1541
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1100
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3067
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1085
                    Τμήμα Θεολογίας: 2460
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 823
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2928
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 706
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1902
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4089
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1223
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 833
                     Τμήμα Νομικής: 5972
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1085
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 959
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3386
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2521
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2540
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 496
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 871
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1342
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3286
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3015
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1462
                     Τμήμα Φυσικής: 3034
                     Τμήμα Χημείας: 1412