Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Σεπ, 16:34

Υπάρχουν 64062 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2530
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2249
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2119
                    Τμήμα Βιολογίας: 1242
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2131
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 952
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1364
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1432
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1009
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3260
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 895
                    Τμήμα Θεολογίας: 2596
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 693
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3091
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 600
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1834
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3924
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1049
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 738
                     Τμήμα Νομικής: 5748
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1105
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 906
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3148
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2640
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2532
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 288
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 639
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1232
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3445
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3132
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1192
                     Τμήμα Φυσικής: 2958
                     Τμήμα Χημείας: 1389