Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Οκτ, 15:34

Υπάρχουν 69166 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2732
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2450
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2346
                    Τμήμα Βιολογίας: 1366
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2257
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1078
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1481
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1576
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1157
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3398
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 985
                    Τμήμα Θεολογίας: 2725
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 761
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3242
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 650
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1923
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4214
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1050
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 785
                     Τμήμα Νομικής: 6221
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1253
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1007
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3468
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2862
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2737
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 357
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 738
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1355
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3625
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3363
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1337
                     Τμήμα Φυσικής: 3161
                     Τμήμα Χημείας: 1506