Ημερομηνία: Πέμπτη, 03 Σεπ, 02:34

Υπάρχουν 72567 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 1
                     Ιατρική Σχολή: 2941
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2702
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2397
                    Τμήμα Βιολογίας: 1426
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2275
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1091
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1520
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1810
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1191
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3592
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1050
                    Τμήμα Θεολογίας: 2792
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 779
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3422
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 662
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1978
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4368
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1208
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 801
                     Τμήμα Νομικής: 6542
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1341
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1039
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3569
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2958
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2857
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 368
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 744
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1413
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3899
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3542
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1409
                     Τμήμα Φυσικής: 3274
                     Τμήμα Χημείας: 1606