Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Νοέ, 10:05

Υπάρχουν 60377 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2380
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1911
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1730
                    Τμήμα Βιολογίας: 1212
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1881
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 934
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1335
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1299
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1018
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2862
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 981
                    Τμήμα Θεολογίας: 2348
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 744
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2739
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 613
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1701
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3901
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1144
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 762
                     Τμήμα Νομικής: 5335
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1033
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 859
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3127
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2644
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2296
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 408
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 751
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1211
                   Τμήμα Φιλολογίας: 2968
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2804
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1264
                     Τμήμα Φυσικής: 2896
                     Τμήμα Χημείας: 1284