Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Δεκ, 19:04

Υπάρχουν 71023 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2861
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2633
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2359
                    Τμήμα Βιολογίας: 1379
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2251
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1074
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1505
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1683
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1170
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3496
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 998
                    Τμήμα Θεολογίας: 2737
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 769
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3380
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 654
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1955
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4219
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1187
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 796
                     Τμήμα Νομικής: 6403
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1316
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1023
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3529
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2879
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2808
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 361
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 734
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1383
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3828
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3456
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1382
                     Τμήμα Φυσικής: 3230
                     Τμήμα Χημείας: 1585