Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Ιούλ, 08:34

Υπάρχουν 72548 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 1
                     Ιατρική Σχολή: 2940
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2701
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2397
                    Τμήμα Βιολογίας: 1426
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2275
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1091
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1519
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1810
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1191
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3590
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1050
                    Τμήμα Θεολογίας: 2788
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 779
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3422
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 661
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1978
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4368
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1208
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 801
                     Τμήμα Νομικής: 6541
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1341
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1039
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3566
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2958
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2855
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 368
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 744
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1412
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3898
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3542
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1408
                     Τμήμα Φυσικής: 3274
                     Τμήμα Χημείας: 1606