Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Οκτ, 06:04

Υπάρχουν 60431 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2557
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2051
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1733
                    Τμήμα Βιολογίας: 1149
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1873
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 995
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1357
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1284
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1041
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2904
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 987
                    Τμήμα Θεολογίας: 2361
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 794
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2709
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 632
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1747
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3944
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1106
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 795
                     Τμήμα Νομικής: 5369
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 974
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 812
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3043
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2359
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2222
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 427
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 815
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1158
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3072
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2648
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1352
                     Τμήμα Φυσικής: 2885
                     Τμήμα Χημείας: 1274