Ημερομηνία: Δευτέρα, 02 Μάι, 13:34

Υπάρχουν 57870 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2411
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1913
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1658
                    Τμήμα Βιολογίας: 1149
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1860
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 906
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1261
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1279
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 926
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2771
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 946
                    Τμήμα Θεολογίας: 2232
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 725
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2619
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 606
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1632
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3729
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1105
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 747
                     Τμήμα Νομικής: 5172
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 906
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 812
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 2982
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2247
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2213
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 400
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 745
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1154
                   Τμήμα Φιλολογίας: 2882
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2623
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1218
                     Τμήμα Φυσικής: 2783
                     Τμήμα Χημείας: 1256