Ημερομηνία: Παρασκευή, 29 Μάι, 12:50

Υπάρχουν 72503 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 1
                     Ιατρική Σχολή: 2938
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2701
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2396
                    Τμήμα Βιολογίας: 1426
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2274
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1091
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1517
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1807
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1191
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3590
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1049
                    Τμήμα Θεολογίας: 2783
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 779
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3421
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 661
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1978
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4366
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1206
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 801
                     Τμήμα Νομικής: 6540
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1340
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1039
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3562
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2957
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2848
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 368
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 742
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1411
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3896
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3540
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1408
                     Τμήμα Φυσικής: 3272
                     Τμήμα Χημείας: 1604