Ημερομηνία: Δευτέρα, 27 Φεβ, 10:49

Υπάρχουν 65635 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

dem: 2
                     Ιατρική Σχολή: 2770
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2298
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1921
                    Τμήμα Βιολογίας: 1303
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2022
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1069
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1410
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1536
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1099
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3048
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1080
                    Τμήμα Θεολογίας: 2458
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 823
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2913
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 706
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1898
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4072
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1216
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 828
                     Τμήμα Νομικής: 5891
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1076
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 956
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3361
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2518
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2525
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 495
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 868
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1337
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3275
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 2979
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1444
                     Τμήμα Φυσικής: 3031
                     Τμήμα Χημείας: 1407