Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Σεπ, 11:04

Υπάρχουν 64114 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2533
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2250
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2119
                    Τμήμα Βιολογίας: 1244
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2131
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 952
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1365
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1432
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1009
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3261
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 895
                    Τμήμα Θεολογίας: 2596
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 693
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3092
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 600
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1834
                   Τμήμα Μαθηματικών: 3926
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1049
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 738
                     Τμήμα Νομικής: 5754
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1129
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 907
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3149
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2640
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2539
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 288
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 639
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1232
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3445
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3133
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1192
                     Τμήμα Φυσικής: 2959
                     Τμήμα Χημείας: 1389