Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Μάρ, 00:50

Υπάρχουν 72088 εγγεγραμμένοι φοιτητές

Αναλυτικότερα:

                     Ιατρική Σχολή: 2902
        Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2696
         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2374
                    Τμήμα Βιολογίας: 1418
         Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2272
        Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1091
                    Τμήμα Γεωλογίας: 1514
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: 1801
    Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 1187
     Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 3584
                Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1045
                    Τμήμα Θεολογίας: 2771
        Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 779
            Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 3400
         Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 659
              Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: 1971
                   Τμήμα Μαθηματικών: 4334
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 1191
                Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 798
                     Τμήμα Νομικής: 6426
                  Τμήμα Νοσηλευτικής: 1336
                  Τμήμα Οδοντιατρικής: 1038
              Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 3550
                  Τμήμα Πληροφορικής: 2951
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: 2840
                Τμήμα Σλαβικών Σπουδών: 368
    Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: 736
                  Τμήμα Φαρμακευτικής: 1406
                   Τμήμα Φιλολογίας: 3889
     Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 3487
          Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Πρόγραμμα Ψυχολογίας): 1406
                     Τμήμα Φυσικής: 3268
                     Τμήμα Χημείας: 1600